Default Header Image

Mesajul președintelui

1

Comitetul sindical al angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu” constituie cea mai numeroasă organizaţie obştească, creată pe principii benevole, profesionale, ce are menirea să apere multilateral interesele (profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale) ale membrilor săi, încadraţi  în câmpul muncii.

 

Pentru al doilea termen consecutiv, angajații Universității l-au ales în funcția de preşedinte al Comitetului sindical pe dl Sergiu Berliba, conferențiar universitar, dr. în științe medicale, experimentat activist sindical încă din anii de studenţie.

 

Activitatea sindicală constituie o parte integrantă a vieţii noastre universitare. Sindicatele colaborează fructuos cu întrega echipă de personal a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Acest fapt reprezintă un specific atât al școlii superioare, în general, cât şi specificului universităţii noastre. Drept confirmare poate fi considerată permanenta implicare a sindicatelor în activitatea ISMC, apoi a USMF ”Nicolae Testemițanu” , şi susţinerea în toate direcțiile de către conducerea întregului colectiv a instituției.

 

Obiectivul principal al organizaţiei sindicale a angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu” constă în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi: cadre didactice, colaboratori ştiinţifici, laboranţi, bibliotecari, ingineri, specialişti, muncitori ş.a.

 

Organizația sindicală a angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu” este afiliată Sindicatului independent “Sănătatea”. Sindicatul “Sănătatea” este o organizaţie obştească nonprofit din care fac parte salariaţii unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice, economice, de cercetări ştiinţifice şi învăţământ. Este independentă faţă de autorităţile publice de toate nivelurile și este neafiliată politic.