Default Header Image

Contacte sindical

COMITETUL SINDICAL AL ANGAJAŢILOR

USMF „NICOLAE TESTEMITANU”

1

Berliba Sergiu

Președinte

24-24-88

205-154

2

Ojovan Vitalii

Vice-președinte

207-207

3

Gribenco Vitalii

Vice-președinte

205-222

4

Cazacu Dumitru

Contabil

205-379

5

Topor Boris

Președintele Comisiei de cenzori

205-209

6

Cepelev Tatiana

Metodist

205-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATUL „SĂNĂTATEA”

DIN REPUBLICA MOLDOVA

1

Benu Victor

Președinte

23-72-45

2

Dutca Mihail

Vice-președinte

23-71-96

3

Cazacu Ana

Contabil-șef

23-71-64

4

Cucu Ion

Consilier principal în problemele relatii de muncă

23-44-21

5

Zubcu Igor

Consilier principal în problemele de drept

23-72-15

6

Vîrlan Alexandra

Specialist principal în probleme informaţionale şi relaţii cu publicul

23-74-79

7

Gîrbu Tatiana

Specialist principal în probleme administrative

23-73-13

8

Sinica Lucia

Specialist principal în probleme economice, ale securitaţii şi sănătaţii în muncă

23-76-77