Alexei Molohov 

125 de ani de la nașterea fondatorului Catedrei de psihiatrie - Alexei Molohov 

Publicat: 01.04.2022

Alexei Molohov Istoria Universității de Stat de Medicină și Farmacie  „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, de la fondare și până în prezent, a fost scrisă de numeroase personalități, care au contribuit la dezvoltarea învățământului superior medical în țara noastră. Printre fondatorii și promotorii educației medicale a fost și profesorul Alexei Molohov, șef al Catedrei de psihiatrie, specialist psihiatru de categorie superioară, fost prorector pentru activitate științifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, astăzi USMF „Nicolae Testemițanu”. În acest an marcăm 125 de ani de la nașterea ilustrului savant.

Alexei Molohov s-a născut la 2 aprilie 1897, în orașul Taşkent, Uzbekistan. A urmat Școala Medie în orașul Cearju (Türkmenabat, Turkmenistan), după care a studiat la Facultatea de Medicină a Universității din Tomsk.

În conformitate cu decizia Consiliului Comisarilor Poporului a RSS Uzbece, în decembrie 1919, Alexei Molohov împreună cu alți colegi de-ai săi au fost direcționați să continue studiile la Facultatea de Medicină a Universității de Stat nr. 1 din Moscova, pe care a absolvit-o în iunie 1924. În luna septembrie a aceluiași an a fost admis în secundariat clinic la Clinica de psihiatrie „S.S. Korsakov” a instituției, iar după trei ani este angajat aici în funcția de asistent, unde a activat până în februarie 1946. În perioada anilor 1935-1936, Alexei Molohov a activat în calitate de consultant al Spitalului de Psihiatrie din Kursk, al Spitalului suburban de Psihiatrie din Moscova (1939-1940), al Spitalului de Psihiatrie din Kalininsk și Dispensarului Psihoneurologic a raionului Frunze, Moscova (1944-1946). Paralel cu aceasta a îndeplinit și funcția de medic ordinator la Institutul de Expertiză Psihiatrico-Legală „Prof. V.P. Serbsky”, expert în Direcția Politică Comună de Stat a Consiliul Comisarilor Poporului din URSS (un departament special de securitate al URSS), membru al Comisiei de expertiză a NKVD, ulterior al Unității Medicale NKVD (Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne).

Alexei Molohov Pe parcursul anilor 1941-1942, a îndeplinit funcția de șef secție al Clinicii „S.S. Korsakov” – entitate ce a transformat-o ulterior într-un spital specializat, unde erau internați pacienți preponderent cu traumatisme craniene, cu tulburări psihice, transferați din diferite spitale militare. În această perioadă a ținut un curs de Psihiatrie legală pentru studenții Institutului de Medicină nr. 1 din Moscova. 

La 22 ianuarie 1946, în conformitate cu un ordin emis de Comitetul Unional al Școlii Superioare a Consiliului Comisarilor Poporului, doctorul în științe medicale,  Alexei Molohov, a fost desemnat în calitate de șef interimar al Catedrei de psihiatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (IMSC), unde își începe activitatea din 1 martie a aceluiași an până în 1966, formând o echipă competentă de specialiști. A deținut funcția de prorector pentru activitate științifică (1961-1962), preşedinte al Societăţii Republicane a Neuropatologilor şi Psihiatrilor și specialist principal în psihiatrie al Ministerului Sănătăţii al RSSM. În 1960 profesorul Molohov a fost reales prin concurs în calitate de șef de catedră. 

Alexei Molohov Pe parcursul activității sale Alexei Molohov a realizat importante cercetări științifice. Polidipsia și Psihogenii sunt lucrări publicate în culegerea de materiale a Clinicii „S.S. Korsakov”, iar la scurt timp, apar următoarele două articole: Dezvoltarea isterică a personalității și Dezvoltarea paranoică a personalității și relația ei cu schizofrenia. În Prima ediție a Marei Enciclopedii Medicale, profesorul Molohov a publicat 5 lucrări fundamentale: Reacția psihică, Trauma psihică, Psihogeniile, Pseudodemența (volumul 27), Puerilismul (volumul 28). Urmează un șir de lucrări publicate în reviste prestigioase din Moscova și Harkov.

Studiile profesorului Alexei Molohov au fost înalt apreciate, fiind calificat de către contemporani drept un ilustru savant. În 1937 a obținut titlul științific de doctor în științe medicale fără a susține teză. La 14 ianuarie 1946 a susținut teza de doctor habilitat în științe medicale la tema „Tratamentul schizofreniei cu insulină” în cadrul Consiliului Institutului de Medicină nr. 1 „Ordinul Lenin” din Moscova. În 1947, conform deciziei CSA pe lângă Ministerul Educației al URSS, a obținut titlul de profesor.

Rezultatele muncii perseverente s-au materializat în 91 de lucrări științifice, dintre care 7 monografii, care și astăzi sunt utilizate ca literatură de specialitate în studierea diferitor maladii. A fost redactor la o culegere de lucrări și referent la 3 articole din revista „S.S. Korsakov”. Sub conducerea Domniei Sale, au fost susținute 7 teze de doctor și una de doctor habilitat în științe medicale. În clinica Spitalului Republican de Psihiatrie a inițiat organizarea procesului curativ la nivelul cerințelor contemporane. A introdus organizarea sistematică a conferințelor științifico-practice pentru specialiști. Este unul dintre primii specialiști din URSS care a elaborat recomandări pentru tratamentul activ cu insulină al pacienților cu forme cronice și deficitare ale schizofreniei, corelarea factorilor exo- și endogeni în dezvoltarea schizofreniei. Drept indicator al autorităţii sale ştiinţifice a fost includerea tânărului cercetător în grupul de autori a primei ediţii a Marei Enciclopedii Medicale. În prezent, o monografie în acest domeniu scrisă de profesorul Alexei Molohov servește drept bază pentru specialişti. Sub conducerea profesorului Molohov, unul dintre cele mai mari spitale de psihiatrie din spaţiul URSS – cel din orăşelul Costiujeni – a devenit o instituţie ştiinţifico-practică de importanţă majoră pentru sistemul autohton de sănătate.

În una dintre caracteristicile semnate la 20 martie 1963 de rectorul de atunci - Nicolae Testemițanu este menționat că Alexei Molohov este un psihiatru de o calificare înaltă, un bun organizator, lector iscusit, care asigură conducerea Catedrei de psihiatrie la nivelul cerințelor contemporane.

Activitatea prodigioasă a profesorului Alexei Molohov a fost înalt apreciată cu diplome și distincții, inclusiv Pentru apărarea Moscovei și Za doblestnyy trud v period Velikoy Otechestvennoy voyny 1941-1945. La 10 martie 1961, conform deciziei Comitetului Executiv al Deputaților muncitorilor din orașul Chișinău, profesorului Alexei Molohov i-a fost conferită titlul onorific ,,Om Emerit”. 

Profesorul Alexei Molohov a încetat din viață la 24 august 1966. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova i-a înveșnicit memoria ilustrului profesor prin instalarea bustului său pe Aleea Savanților și Medicilor Iluștri din Chișinău.

 

Alexei Molohov
Alexei Molohov
Alexei Molohov
Alexei Molohov
Alexei Molohov
Alexei Molohov
usmf
Alexei Molohov
comemorare
125 de ani de la naștere
psihiatrie
șef Catedra de psihiatrie
ilustrul profesor

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii