medic-șef

La mulți ani medicului-șef Angela Tomacinschii!

Publicat: 14.04.2023

Angela TomacinschiiComunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova adresează cordiale felicitări și sincere urări de bine, sănătate și prosperitate cu prilejul frumosului jubileu, distinsei doamne Angela Tomacinschii, exprimându-și înalta considerație și apreciere pentru administrarea eficientă a Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Profesionalismul, responsabilitatea și corectitudinea manifestate în procesul de asistență medicală, de formare a cadrelor medicale, și contribuția Domniei Sale la dezvoltarea medicinei de familie și a sistemului național de sănătate sunt doar câteva elemente distinctive ce o fac remarcabilă. 

Impresionant este parcursul profesional al Domniei Sale – de la consultant medical pe lângă Președinția Republicii Moldova, medic de familie la Policlinica Guvernului RM,  asistent universitar la Centrul Universitar de Instruire și Testare a Deprinderilor Practice și la Catedra de medicină de familie – până la șef de secție și medic-șef al Clinicii Universitare de Asistență Medicală Primară  a USMF „Nicolae Testemițanu” (CUAMP). Abilitățile manageriale au la bază studiile de master în Managementul sănătății publice, iar experiența obținută în diferite posturi califică pe Domnia Sa drept un lider integru și responsabil pentru echipa pe care o conduce cu multă dăruire de sine. 

Doamna Tomacinschii a exercitat onorabil funcțiile de membru al Comisiei de implementare a protocoalelor clinice naționale și al Comitetului de etică al CUAMP, precum și de membru al Consiliului calității în serviciul de asistență medicală primară. De asemenea, promovează valorile asistenței medicale primare autohtone și în calitate de membru al Asociației Medicilor de Familie din România.

Domnia Sa optează în permanență pentru autodezvoltare, drept dovadă fiind multiplele cursuri de perfecționare și stagiile efectuate în țară și peste hotare. De asemenea, reprezintă un promotor  activ al reformelor în sistemul de asistență medicală primară, instruind medicii de familie în aplicarea unui management eficient al serviciilor primare de sănătate și participând la analiza diferitor cazuri, în calitate de expert în componența comisiilor ministeriale. 

O componentă importantă este și activitatea de cercetare, reflectată în teza  de master și teza de doctor în științe medicale cu tema „Particularitățile fenomenului obezității din perspectiva comportamentului populației și capacităților asistenței medicale primare”.

Doamna Tomacinschii face parte printre medicii, asistenții medicali și paramedicii din Republica Moldova care au oferit suport în lupta cu pandemia COVID-19 colegilor din România, fapt pentru care a fost apreciată cu „Premiul pentru cel mai bun medic de familie”, acordat pentru profesionalism în asistență medicală, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Galei Elitelor Medicale din Iași, România.

Cu ocazia acestui eveniment jubiliar, exprimăm admirație și gratitudine pentru profesionalismul, perseverența și abnegația Stimatei Doamne Tomacinschii, doridu-i multă sănătate, pace și liniște sufletească, bucurii și bunăstare alături de oamenii dragi. Îi dorim continuie să activeze cu aceeași dedicare, responsabilitate și dragoste față de profesie, înscriind noi rezultate remarcabile și primind satisfacție de la activitatea nobilă pe care o desfășoară în menținerea sănătății oamenilor. 

La mulți ani prodigioși!

Angela Tomacinschii
usmf
universitate
Angela Tomacinschii
medic-șef
Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii