Tintiuc

La mulți ani profesorului Dumitru Tintiuc

Publicat: 19.05.2023

tintiucComunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova adresează cordiale felicitări și sincere urări de bine profesorului Dumitru Tintiuc, cu prilejul frumoasei aniversări de 80 de ani, dorindu-i multă sănătate, pace și prosperitate, liniște și armonie în sufletul veșnic tânăr.

Apreciem înalt contribuția Domniei Sale la promovarea imaginii Almei Mater, căreia i-a dedicat circa 50 de ani și a parcurs treaptă cu treaptă itinerarul profesional, activând în calitate de asistent universitar, lector superior, profesor universitar și șef al Catedrei de medicină socială și management sanitar „Nicolae Testemiţanu”. 

Un rol major în ascensiunea profesională a profesorului Tintiuc l-a avut renumitul savant, organizator al ocrotirii sănătăţii – profesorul Nicolae Testemiţanu, sub egida căruia a susţinut cu succes teza de doctor în științe medicale în anul 1980, iar în anul 1988 – cea de doctor habilitat.

Domnia Sa este o personalitate notorie, un eminent savant și profesor de vocație, iar carisma și ţinuta academică excepţională reprezintă o sursă de inspirație pentru colegii și discipolii săi, pentru zecile de generaţii de medicinişti în fața cărora a ținut prelegeri captivante.

Pe parcursul activității a acumulat un palmares impresionant de 339 de lucrări științifice și didactice, inclusiv 10 monografii, 5 manuale, 20 de indicații metodice, astfel reprezentând un etalon al perseverenței științifice pentru descendenți. Experiența didactică și științifică vastă a transmis-o ucenicilor Domniei Sale în calitate de conducător științific la 20 de teze de doctor în științe medicale și la una de doctor habilitat.

Profesorul Tintiuc a îndeplinit cu responsabilitate și dedicare mai multe funcții de conducere: șef al Catedrei de medicină socială și management a Institutului de Medicină „Nicolae Pirogov” și vicedirector al Departamentului Sănătăţii din regiunea Odesa, Ucraina; viceministru al sănătății, specialist principal al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova; președinte al prezidiului Consiliului de acreditare în sănătate al Ministerului Sănătăţii; președinte al Comisiei republicane de atestare a specialiștilor în medicină socială și management și al Societăţii Medicină Socială și Management din Republica Moldova; membru al Consiliului știinţific și al Senatului universitar.

Remarcăm aportul Domniei Sale la elaborarea strategiilor, actelor legislative și normative ale Ministerului Sănătăţii, ce servesc drept bază în modernizarea serviciilor medicale și implementarea reformelor în sistemul autohton de sănătate. În acest context, a participat activ la elaborarea bazei legislative pentru implementarea sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova, având ca scop asigurarea populaţiei urbane și rurale cu servicii de sănătate accesibile și calitative. 

Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății și contribuție substanțială la dezvoltarea și implementarea realizărilor științifice în activitate, la pregătirea cercetătorilor și a specialiștilor de înaltă calificare în domeniul medicinei, ați fost apreciat cu Medalia „Nicolae Testemiţanu”, Medalia aniversară a Almei Mater „75 de ani de calitate, excelență și performanță”. De asemenea, în anul 2014 a devenit laureat al Galei Premiilor în Sănătate, la categoria „Pentru întreaga carieră medicală”.

Cu ocazia aniversării octogenare, exprimăm alese cuvinte de apreciere și gratitudine pentru activitatea prodigioasă și contribuția remarcabilă în dezvoltarea învățământului superior medical și a științelor medicale, formarea și perfecționarea continuă a specialiștilor pentru sistemul național de sănătate. Îi dorim sănătate, putere și energie, o stare de spirit plină de culoare și frumusețe, bunăstare și împliniri alături de oamenii dragi.

 

La mulți ani viguroși!

Dumitru Tintiuc
usmf
universitate
felicitare
la mulți ani
Profesorul Dumitru Tintiuc

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii