Valentin Țurea

La mulți ani profesorului Valentin Țurea!

Publicat: 28.03.2022

Valentin ȚureaComunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” adresează sincere felicitări cu prilejul consemnării vârstei onorabile de 70 de ani, profesorului universitar Valentin Țurea.

Prima pistă de cunoaștere a Medicinei pentru Domnia Sa o constituie Școala Medicală din orașul Bălţi, specialitatea Tehnician dentar (1967-1970), după care urmează studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC), la Facultatea de Pediatrie, unde își manifestă calitățile de lider și bun organizator al activităților curriculare și extracurriculare. 

Perfecționarea competențelor profesionale și a cunoștințelor a continuat prin efectuarea studiilor în secundariat clinic la Institutul de Pulmonologie al Academiei de Ştiinţe a URSS din Sankt Petersburg. Aici profesorului Țurea i-a fost remarcată erudiția și prestanța științifică, fapt pentru care a urmat angajarea în calitate de asistent universitar la Catedra de pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (1981-1985). Următorii trei ani, i-a dedicat studiilor de doctorat, dezvoltând abilitățile de cercetare la Institutul de Pediatrie al Academiei de Ştiinţe a URSS. 

Tenacitatea și consacrarea au stat la baza obținerii în 1991 a titlului științifico-didactic de conferenţiar universitar la Catedra de pediatrie nr. 2 a ISMC. Din acest an s-a dedicat activităților didactice, promovând în rândul studenților și al medicilor-rezidenți setea de cunoaștere și dragostea pentru micii pacienți. 

Anul 2001 a fost unul semnificativ în viața și cariera profesorului Țurea prin obținerea titlului de profesor universitar și desemnarea în funcţia de şef al Catedrei de pediatrie nr. 2 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. 

Trebuie de remarcat aportul substanțial al Domniei Sale începând cu anul 1999, în funcția de șef al Secției de hematologie la Institutul Mamei și Copilului (IMC), iar începând cu anul 2001 - al Clinicii universitare de Hematologie și Nefrologie Pediatrică din cadrul Departamentului Pediatrie, amplasată în incinta IMC.

Rezultatele muncii Distinsului profesor s-au materializat prin publicarea a 139 de lucrări științifice, inclusiv o monografie, două ghiduri practice, trei manuale, un compendiu, șase indicații metodice, 10 brevete de invenție.

Pe parcursul activității profesionale a îndeplinit și alte funcții responsabile: membru al Consiliului științific și al Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”, președinte al Comisiei Hematologie și Transfuziologie al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și membru al Comisiei superioare de atestare a medicilor pediatri şi neonatologi.

Cu ocazia onorabilei aniversări, comunitatea universitară  exprimă apreciere și gratitudine pentru profesionalismul și abnegația Domniei Sale, manifestate în munca de zi cu zi, dorindu-i multă sănătate, pace și liniște sufletească, energie creatoare, noi rezultate remarcabile, bunăstare și fericire alături de oamenii dragi.

La Mulți Ani!

Valentin Țurea
usmf
Valentin Țurea
profesor universitar
aniversare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii