anestiadi

In memoriam academicianul Vasile Anestiadi – rector, profesor și specialist ilustru în domeniul patomorfologiei

Publicat: 04.05.2023

anestiadiGenerațiile tinere au obligația morală de a perpetua valorile stabilite de predecesorii care au pus bazele și au dezvoltat învățământul superior medical și științele medicale în țara noastră. Astăzi, 4 mai, comunitatea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” îl comemorează pe renumitul om de știință Vasile Anestiadi, în contextul marcării celor 95 de ani de la naștere. Domnia Sa este unul dintre reprezentanții „generației de aur” – prima promoție de absolvenți ai Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova). 

Vasile Anestiadi s-a născut la 4 mai 1928 în comuna Sărătenii Vechi, județul Orhei. Studiile primare le-a urmat în satul natal, iar cele medii – în oraşul Orhei. În perioada 1944-1946 a predat matematica la Școala de Studii Medii Incomplete în orașul Telenești și în satul natal, după care a fost admis la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC).

După absolvirea cu menţiune a ISMC, în anul 1951 a fost repartizat de către Ministerul Sănătății la Dispensarul de Tuberculoză din orașul Orhei, în funcția de medic radiolog, pentru o perioadă de 3 ani. La scurt timp a decis să-și continue studiile în aspirantură la Catedra de patomorfologie, până în anul 1954, apoi a fost angajat în funcția de asistent la aceeași catedră. 

În anul 1959 a obținut titlul științifico-didactic de conferențiar. Din 1958 până în 1986 a exercitat funcția de şef al Catedrei de patomorfologie. Vasile Anestiadi a obținut respectul comunității medicale prin faptul că și-a îndeplinit cu dăruire misiunea de dascăl, îndrumând sute de tineri să descopere și să îndrăgească Medicina. Concomitent a exercitat şi funcţia de prorector pentru activitate științifică (1962-1963), iar între anii 1963-1986 a fost rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. Pentru activitate didactico-științifică consecventă, în 1963 este numit specialist principal în domeniul anatomopatologiei al Ministerului Sănătății al RSSM, iar în 1964 obține titlul științifico-didactic de profesor la Catedra de anatomie patologică. 

Primele cercetări ştiinţifice efectuate de profesorul Vasile Anestiadi au fost în domeniul patomorfologiei sistemului nervos periferic în tuberculoză. Ulterior studiază diverse aspecte ale aterosclerozei în baza propriei metodologii. Cercetările sale s-au axat preponderent pe cel mai timpuriu stadiu al patomorfologiei aterosclerozei și au servit drept bază pentru concepţiile contemporane privind evoluţia acestei patologii şi elaborarea metodelor noi de profilaxie. Ca rezultat al activității de cercetare, la vârsta de 27 de ani susţine teza de doctor în științe medicale, iar la 35 de ani cea de doctor habilitat. Mai târziu a continuat cercetările științifice în cadrul Laboratorului de patologie, conducând activitatea acestuia  (1986-1991), iar începând cu anul 1991 a fost director al Centrului Ştiinţific de Patobiologie al Academiei de Ştiințe a Moldovei. 

În baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice fundamentale în domeniul patologiei, patobiologiei şi biogerontologiei, şi în special a celor în domeniul aterosclerozei, a fost elaborată teoria aterosclerozei incipiente. O altă descoperire fundamentală a savantului a fost depistarea fazelor precoce ale aterogenezei, care, la acel moment, a reprezentat o nouă direcție în cercetarea științifică. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în peste 700 de lucrări ştiinţifice, 10 monografii, dintre care 9 în colaborare cu alţi savanţi. Dintre lucrările semnate de prof. Vasile Anestiadi menționăm următoarele: Атеросклероз артерий (1967), Атеросклероз и эластика артерий (1970), Энзимы артерий и атеросклероз (1973), Морфогенез атеросклероза (1982), Ультраструктурные основы атеросклероза артерий (1983), Повреждённый кардиомиоцит (1991), Начинающийся атеросклероз (1991), Атерогенез и иммунное воспаление (1997), Атерогенез (аспекты патобиологии) (2001), Atherosclerosis and Diabetes (2006) ș.a. Domnia Sa este considerat fondatorul școlii știinţifice de patomorfologie din ţară. Sub conducerea științifică a prof. Vasile Anestiadi au fost pregătiți peste 100 de discipoli – doctori și doctori habilitați în științe medicale. 

 Din 1970 activează ca redactor-șef adjunct și coeditor al Enciclopediei Sovietice Moldovenești în Departamentul Redacția Principală a Marii Enciclopedii Moldovenești, iar în perioada 1996-2009 este șef al Cursului de morfopatologie la Alma Mater. În anul 2008 este numit rector viager al USMF „Nicolae Testemițanu”, iar în ultimii ani de viață (2009-2014) activează în postul de profesor consultant la Catedra de morfopatologie.

Pentru merite deosebite în ştiinţă, profesorul Vasile Anestiadi a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei, apoi academician, la o vârstă relativ tânără, exercitând mai multe funcții în organele de conducere ale AŞM – membru al Prezidiului și preşedinte al Consiliului pentru problemele eticii în cercetare. 

anestiadiDomnia Sa a reprezentat Republica Moldova în calitate de preşedinte, copreședinte, coordonator și membru al comitetelor organizatorice la forumuri ştiinţifice europene şi mondiale (congrese, conferinţe şi simpozioane) în fosta URSS, România, Ucraina, Franța, Germania, Italia, Turcia, Portugalia, Japonia, Spania, Danemarca, SUA ș.a. Reputația ireproșabilă, consecvența în acțiuni și profesionalismul desăvârșit au fost calitățile pentru care a fost desemnat președinte și membru de onoare al mai multor academii şi societăţi științifice internaţionale: deputat și președinte al Comisiei pentru ocrotirea sănătății, cultură fizică și asistență socială a Sovietului Suprem al RSSM; deputat în cea de-a 7-a convocare a Consiliului municipal al muncii din Chișinău; președinte al Societății Științifice Republicane Moldovenești de Anatomopatologie, al Societății Republicane de Cardiologie din Moldova, al Societății „Știința” din orașul Chișinău, al consiliilor societăților medicale de Știință, Patologie, Cardiologie și de Gerontologie din Moldova, al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova; vicepreședinte al Societății de Prietenie URSS-Irlanda; membru de onoare al Asociaţiei de Gerontologie şi Geriatrie din România și al Academiei de Ştiinţe Medicale din România (2002); senior al Societății Europene de Patologie (Berlin, 2001); membru al Consiliului de administrație al Societății Medicale Științifice Unionale a Anatomopatologilor, al Consiliului de administrație al Societății Științifice Unionale a Cardiologilor, al Uniunii Internaționale de Angiologie (Tokyo, 2001), al Consiliului ştiinţific al Societăţii de Gerontologie şi Geriatrie din EuroAsia (Moscova, 2005), al Societății Europene de Patologie (Paris, 2005) și membru al Colegiului de redacție al revistei Romanian Journal of Morphology and Embryology (2005).

În funcţia de rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, timp de aproape un sfert de secol, profesorul Vasile Anestiadi a desfăşurat o activitate amplă de dezvoltare a învăţământului superior medical din ţară demonstrând principialitate, exigenţă, profesionalism și maximă responsabilitate. Datorită vizibilității pe plan ştiinţific şi didactic, Institutului i-a fost conferită I categorie, ocupând locul 4 în clasamentul unional al instituţiilor de învăţământ medical superior din URSS. În acest context au fost create premisele de reorganizare a Institutului în Universitate, susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat în științe medicale, consolidarea cadrului științifico-didactic și a patrimoniului instituției.

Fiind preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (1977-1986), a implementat metodologia didacticii universitare moderne, a argumentat necesitatea construcţiei sanatoriilor profilactorii, a centrelor de odihnă şi de sport, a cluburilor de creație pentru studenţi și profesori ș.a.

În calitate de deputat şi preşedinte al Comisiei pentru ocrotirea sănătăţii, cultură fizică şi asistenţă socială a Sovietului Suprem al RSSM, şi-a adus aportul la dezvoltarea medicinei, ştiinţei şi educaţiei în republică. A pledat şi a oficializat fondarea Institutului de Cardiologie, contribuind astfel la pregătirea medicilor cardiologi.

Vasile Anestiadi a fost o personalitate de o înaltă ţinută civică şi verticalitate, un militant activ pentru cauza comună şi idealurile neamului nostru. În vremuri de restrişte, a salvat de la devastare Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din Chişinău şi de la ruinare totală Mănăstirea Hâncu din satul Bursuc, r-nul Nisporeni, restaurând şi reconstruind ansamblul arhitectural. 

Pentru activitate prodigioasă și contribuție substanțială în dezvoltarea învățământului superior medical și a științelor medicale, academicianului Vasile Anestiadi i-au fost conferite cele mai înalte distincții de stat: ordinele Drapelul Roșu de Muncă (1961), Insigna de Onoare (1971), Drapelul Roșu de Muncă (1976), Prietenia Popoarelor (1982), Gloria Muncii (1996) și Ordinul Republicii (2005). Totodată, realizările remarcabile ale acad. Vasile Anestiadi în domeniul didactic şi ştiinţific au fost apreciate cu numeroase premii și decorații: Medalia jubiliară „Pentru o muncă mândră – la comemorarea a 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin” (1970), Medalia „S.I. Vavilov” (1976), Laureat al Premiului de Stat al RSSM (1977), Medalia 50 de ani de la Victorie, Ierusalim (1999), Medalia Dimitrie Cantemir, AȘM (2003), Георгиевская медаль Честь. Слава. Труд, IV степень № 420, Kiev (2006), „Golden Fortune” of International Academic Rating of Popularity, Vinița, Ucraina (2003), Medalia 60 de ani ai Academiei de Ştiințe a Moldovei (2006) ș.a.

Academicianul Vasile Anestiadi s-a stins din viață la 13 noiembrie 2014, comunitatea medicală și științifică din Republica Moldova pierzând un mare patriot al neamului, un reprezentant al elitei intelectuale – un savant talentat, pedagog experimentat și manager iscusit. 

Comunitatea USMF „Nicolae Testemițanu” păstrează vie memoria profesorului Vasile Anestiadi prin discipolii săi și absolvenții Universității, care aplică cunoștințele și metodele de cercetare transmise de savantul eminent, elaborează proiecte științifice și dezvoltă  noi direcții de cercetare în domeniul patomorfologiei. 

În anul 2015, un bust al rectorului Vasile Anestiadi a fost înălțat pe Aleea savanților și medicilor iluștri, iar peste trei ani un basorelief al academicianului a fost instalat pe frontispiciul Blocului morfologic al Universității. 
 

Rector al USMF „Nicolae Testemițanu”

Emil Ceban,

dr. hab. șt. med., profesor universitar,

membru corespondent al AȘM

Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
Vasile Anestiadi
usmf
vasile anestiadi
in memoriam

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii