Diomid Gherman

Profesorul Diomid Gherman – fondatorul școlii naţionale de neurologie şi neurochirurgie

Publicat: 10.04.2023

Gherman D

Numele distinsului academician Diomid Gherman denotă putere, excelență, har, profesionalism și consacrare domeniului neurologie. Astăzi, emeritul savant ar fi împlinit 95 de ani.

S-a născut la 10 aprilie 1928 în satul Bocşa, raionul Făleşti, într-o familie de dascăli. După absolvirea şcolii din satul natal, îşi continuă studiile la Liceul Comercial, apoi la Școala Medie nr. 1 din Bălţi, pe care o absolvă cu succes în 1946. Între anii 1946-1951 îşi face studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău.

După absolvirea Institutului, își începe activitatea în calitate de medic-şef la Spitalul din satul Chirileni, r-nul Ungheni (1951-1952). În 1952 este admis în secundariat clinic la specialitatea Neurologie la Catedra de neurologie, sub conducerea renumitului savant Boris Șarapov. Consecutiv, exercită funcțiile de medic-șef al Spitalului Raional Congaz (1954-1956), inspector al Ministerului Sănătăţii și preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii în Moldova.

Consacrat deplin medicinei și științei, Diomid Gherman și-a perfecționat continuu cunoștințele și abilitățile practice. În anul 1962 susţine teza de doctor în științe medicale. Din anul 1961, Diomid Gherman exercită funcţiile de asistent, apoi conferențiar la Catedra de neurologie. În 1973 obţine titlul ştiinţifico-didactic de profesor. 

În perioada anilor 1969-1998 Diomid Gherman îndeplinește cu onoare funcția de şef al Catedrei de neurologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, continuând cu succes cercetările științifice, activitatea didactică și medicală a predecesoului său. O rezonanță mare au avut cercetările științifice în domeniul dereglărilor vasculare cerebrale și medulare. Manifestările clinice, patogenia, morfopatogenia și tratamentul acestor dereglări și-au găsit o amplă expresie în teza de doctor habilitat, pe care o susține în anul 1972. Patologia spinală și anume dereglările circulației sangvine medulare au constituit pentru mulți ani tema de suport al studiului științific realizat de membrii Catedrei de neurologie. Doar abordarea clinico-morfologică a acestei ample probleme își avea limitările sale, de aceea apariția ulterioară a metodelor de neurovizualizare (tomografia computerizată, rezonanța magnetică nucleară) a permis reactualizarea acestei probleme într-un cadru științific modern.

Profesorul Diomid Gherman este fondatorul  școlii naţionale de neurologie şi neurochirurgie. Sub conducerea nemijlocită a dlui academician Gherman în cadrul Catedrei de neurologie a fost instituit cursul de Neurochirurgie şi instituită Asociaţia Neurochirurgilor din Republica Moldova în anul 1994. Au fost trasate direcţiile prioritare ale școlii neurologice autohtone, inclusiv în domeniul patologiei vasculomedulare. Academicianul este cunoscut în lumea medicală şi ştiinţifică și ca fondator al școlii naţionale de vertebroneurologie. 

Profesorul Diomid Gherman a promovat neurologia autohtonă pe arena internaţională. Din anul 1989 a organizat 12 reuniuni științifice ale neurologilor și neurochirurgilor din Republica Moldova și România. Datorită Domniei Sale, țara noastră a devenit membră a Federației Europene a Societăților Neurologilor.

În 1993 Diomid Gherman a fost ales academician al Academiei de Ştiințe a Moldovei. Totodată, a fost membru de onoare al Academiei Medicale Române şi Societăţii Române de Neurologie, membru al Consiliului Federaţiei Europene a Societăţilor Neurologice, al Academiei de Ştiinţe din New York şi al Academiei de Ştiinţe Euro-Asiatice. 

Ulterior, a activat în funcția de profesor universitar la aceeaşi catedră şi colaborator ştiinţific principal în Laboratorul de vertebroneurologie a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie. 

Diomid Gherman este considerat drept patriarh al neurologiei naționale.  Cercetările Domniei Sale în domeniul neurologiei sunt apreciate la nivel internațional, iar rezultatele acestora au fost reflectate în circa 400 de publicații, inclusiv 12 monografii, 3 manuale, 3 inovații şi 25 de brevete de invenție. Eminentul savant a îndrumat 26 de doctori şi doctori habilitaţi în științe medicale, inclusiv 12 – specializați în vertebroneurologie.

În cei peste 55 de ani de activitate didactică, Diomid Gherman a instruit mai multe generații de medici specialiști, care activează în republică și peste hotare. În calitate de neurochirurg Diomid Gherman a salvat viaţa şi a menținut sănătatea la zeci de mii de pacienţi. Pentru merite deosebite în activitate a fost apreciat cu titluri onorifice de Om Emerit al științei Republicii Moldova, Laureat al Premiului de Stat, Omul Anului și Cetățean de Onoare al orașului Fălești. A fost distins cu medaliile „Pentru vitejie în muncă”, „Meritul civic”, „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae Testemiţanu” și cu cele mai înalte distincții de stat – Ordinul Republicii și Ordinul „Gloria Muncii”. 

Profesorul Diomid Gherman a fost un clinician şi un cercetător cu renume, dar şi un mare patriot al neamului. În anul 2015, numele distinsului profesor a fost înveșnicit de Alma Mater prin instalarea bustului pe Aleea Savanților și Medicilor Iluștri. În anul 2018, cu prilejul aniversării a 60-a de la fondare, Institutului de Neurologie și Neurochirurgie i-a fost atribuit numele distinsului academician Diomid Gherman. De asemenea, și liceul din satul natal poartă numele eminentului savant.

Savantul Diomid Gherman s-a stins din viață la 19 aprilie 2014.

Diomid Gherman
usmf
universitate
comemorare
Diomid Gherman
neurologie
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii