Header News-Page

Noutăți

La mulți ani profesorului Ion Bahnarel!

10 Jan 2023
Cu ocazia celebrării a 70 de ani de la naștere, îi exprimăm înaltă considerație și gratitudine pentru activitatea Domniei sale, promovarea imaginii Almei Mater și dezvoltarea sistemului național de sănătate. Îi dorim multă sănătate, pace și liniște s...

La mulți ani doamnei profesor Larisa Spinei!

09 Dec 2022
Cu prilejul frumoasei aniversări, îi adresăm Domniei sale sincere felicitări și îi dorim multă sănătate, pace și liniște sufletească, noi forțe și energie creatoare, bunăstare, voință şi abnegație în realizarea proiectelor de viitor, bucurii și împli...

La mulți ani profesorului Efim Aramă!

19 Nov 2022
Cu acest frumos prilej aniversar, îi exprimăm distinsului profesor Efim Aramă alese sentimente de profundă recunoștință și apreciere pentru devotament față de profesie și USMF „Nicolae Testemițanu”, contribuție substanțială la îmbunătățirea calității...

La mulți ani profesorului Aurel Saulea!

26 Oct 2022
Întreaga comunitate academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” transmite sentimente de înaltă apreciere și recunoștință, profesorului Aurel Saulea, cu prilejul consemnării onorabilei vârste de 80 de ani, dorindu-i...